اظهار علنی هاشمی رفسنجانی به اینکه او فقط یک طلبه است نه آیت الله

(Visited 10 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.