خواهرت گرم رویاته ، تو دلش درد و غمهاته ، حسرتش روی زیباته ، یا رضا بی تو میمیرم

(Visited 8 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.