دومین شکست برگزیتی دولت انگلیس

پارلمان انگلیس برای دومین بار متوالی طرح ترزا می برای خروج از اتحادیه اروپا را رد کرد

منبع

(Visited 5 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.