جانا حدیث حسنت در داستان نگنجد – محمدرضا شجریان :: ساز و آواز سه گاه

Bootstrap Example

طراحی فروشگاه اینترنتی
فقط 90 هزار تومن !

گوشی سامسونگ A7 2018
قیمت 4/170/000
تخفیف دیجیکالا

غزل از عطار | تار: داریوش پیرنیاکان | سنتور: مسعود شناسا | دستگاه: سه گاه | جانا حدیث حسنت در داستان نگنجد/رمزی ز راز عشقت در صد زبان نگنجد/سودای زلف و خالت در هر خیال ناید/اندیشهٔ وصالت جز در گمان نگنجد/هرگز نشان ندادند از کوی تو کسی را/زیرا که راه کوی‍ت هم در نشان نگ‍نجد/آهی که عاشقان‍ت از حلق جان برآرند/هم در زمان نیاید هم در مکان نگ‍نج‍د/…/عطار وصف ع‍شق‍ت چون در عبارت آرد/زی‍را که وصف عشق‍ت هم در بیان نگ‍نج‍د

Source link

(Visited 6 times, 1 visits today)
Bootstrap Example

طراحی فروشگاه اینترنتی
فقط 90 هزار تومن !

گوشی سامسونگ A7 2018
قیمت 4/170/000
تخفیف دیجیکالا

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.