سه غزل از حافظ با دکلمه زهره مومنی

غزل شماره 1: حالیا مصلحت وقت در آن می بینم/که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم | غزل شماره 2: در خرابات مغان نور خدا می بینم/ این عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم | غزل شماره 3: ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم/از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم

Source link

(Visited 5 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.