پرتاب تخم مرغ به سمت سناتور نژادپرست استرالیایی!

یک پسر نوجوان برای نمایش انزجار خود نسبت به سناتور استرالیایی، در حین فیلمبرداری، روی سر او تخم مرغ شکست و با قدرت در کنار او ایستاد این سناتور گفته بود که «علت حمله نیوزیلند، مهاجرت مسلمانانِ دیوانه است؛ مسلمانان خودشان مجرم هستند»

منبع

(Visited 2 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.

نظر بدهید.