کشف ریل قطار دوره قاجار در شهرری

عملیات عمرانی شهرداری شهرری، این بار ۴۰ متر از ریل ماشین دودی دوره ناصرالدین شاه قاجار را از زیر خاک بیرون کشید، تا این بار خیابان فدائیان اسلام در شهر ری تاریخِ جدیدی از دوره قاجارها را نمایان کند.

منبع

(Visited 12 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.