تظاهرات هجدهم جلیقه زردها؛ شانزه لیزه در آتش اعتراض سوخت

معترضان فرانسوی موسوم به جلیقه زردها برای هجدهمین شنبه متوالی به خیابان آمدند و برخی از آنان در خیابان شانزه لیزه پاریس به چند ساختمان حمله کردند…

منبع

(Visited 2 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.

نظر بدهید.