فضای مجازی؛ راهی برای ارتباط نماینده مجلس با استاندار گلستان!

وقتی نماینده مجلس دستش به استاندار نمی رسد و به دوربین پناه می آورد دیگر عمق فاجعه پیداست، نماینده گرگان و آق قلا می گوید شهر را سیل برده ولی استاندار گوشی تلفن اش را جواب نمی دهد.

منبع

(Visited 5 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.