همبازی شدن خلبان روسی با یک خرس!

ویدیویی از خوش و بش خلبان روسیه ای و خرسی به نام منصور.

منبع

(Visited 3 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.