بزرگترین راهپیمایی ضد برکزیت در لندن

انگلیسی ها در بزرگترین تظاهرات خود ضد برکزیت در لندن راهپیمایی برپا کردند.

منبع

(Visited 6 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.