گفتگو با خانواده کودک قربانی در سیل گلستان

گفتگو با خانواده یکی از قربانیان سیل استان گلستان که کودک خود را از دست دادند.

منبع

(Visited 4 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.