بازار وکیل شیراز نیز به زیر آب رفت!

اوضاع بحرانی و وضعیت قرمز مرکز فارس،سیل پس از دروازه قرآن و دروازه سعدی به بازار وکیل هم رسید…

منبع

(Visited 4 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.