برنامه ستاره ساز – قسمت سوم

دانلود رایگان قسمت سه 3 – یکشنبه 4 اسفند 1397 – مجموعه برنامه "ستاره ساز " با موضوع کشف استعدادهای فوتبال و با اجرای محمدحسین میثاقی و امیر علی دانایی به شناسایی ستاره های فوتبال ایران در سراسر کشور می پردازد. کارشناسان "ستاره ساز" خداداد عزیز ، فیروز کریمی، مجتبی جباری و ادموند بزیک هستند.

Source link

(Visited 4 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.