جهانگیری: از مردم درخواست دارم به هشدارها توجه کنند

صحبت های معاون اول رئیس جمهور درمورد ایمن بودن سدها و درخواست از مردم.

منبع

(Visited 5 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.