دستگیری فرد مهاجم به وزیر امور خارجه فنلاند

دستگیری یک مرد مهاجرستیز به دلیل حمله به وزیر امور خارجه فنلاند.

منبع

(Visited 3 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.