روایت شاهدان عینی از سیل گسترده در استان های کشور

صحبت های شاهدان عینی سیل های امروز در شیراز و لرستان.

منبع

(Visited 5 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.