رکورد سرعت فورد GT با 480 کیلومتربرساعت Ford GT goes 300 MPH

رکورد سرعت فورد GT با 480 کیلومتربرساعت Ford GT goes 300 MPH

Source link

(Visited 4 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.