آواز شوشتری فینالیست قسمت 12 مسابقه عصر جدید

آواز رحمان تک دهقان (گوشه شوشتری در دستگاه همایون) و اجرای تصنیف بهار دلکش (اثر غلامحسین درویش یا عارف قزوینی)

Source link

(Visited 3 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.