بدترین حـس دنیا ):

آخـــی دلمـ خیلی براشون سوخت درسته شکریه آدم خوبی نبود ولی ب هرحال مادرشون بود…

کپی ب شرط دنبال
ساخت خودم

منبع

(Visited 4 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.