تصاویری وحشتناک از داخل خودرو گرفتار شده در سیل شیراز

جریان دلهره آور سیل که از داخل ماشین گرفته شده است.

منبع

(Visited 6 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.