در زمان سیل مراقب احمق ها باشید!

تصویربرداری که صحبت های عجیبی برای معروف شدن میزند.

منبع

(Visited 4 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.