سیل به جان تونل سعدی شیراز افتاد

سیل ویرانگر که روز گذشته در دروازه قرآن خسارات زیادی به بار آورد، دوباره وارد شهر شیراز شده است.

منبع

(Visited 3 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.