شاهکار مردم جنوب گمیشان برای جلوگیری از سیل

برای جلوگیری از ورود آب به داخل شهر سدی را به طول ۴ کیلومتر طی تنها یک روز ساختند..

منبع

(Visited 6 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.