صحبت های قابل تأمل وزیر نیرو درمورد سیل ناگهانی شیراز

جلسه ستاد مدیریت بحران کشور.

منبع

(Visited 2 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.