وقتی توصیه های ایمنی در برابر سیل به تمسخر گرفته میشود!

با توجه به توصیه های فراوان مبنی بر فاصله گرفتن از سیل همچنان برخی هموطنان تصاویر عجیب و غریبی را به ثبت میرسانند.

منبع

(Visited 5 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.