اگر نمایشنامه های شکسپیر را دوست دارید این ۳ فیلم را ببینید

دربارهٔ اهمیت ویلیام شکسپیر در دنیای تئاتر و ادبیات هر چه بگوییم کم گفته ایم. در دنیای سینما اما تعداد بسیار زیادی اقتباس از نمایشنامه های او شده است. از آثار اقتباسی ارسن ولزِ بزرگ و مکبث رومن پولانسکی تا اقتباسِ دیزنی از هملت با نام «شیرشاه». اما در این میان جواهراتی هستند که دیدنشان برای هر کس که به متون شکسپیر علاقه مند است واجب است. این سه فیلم شکسپیری را در پیشنهادهای نوروزی هفدانگ تماشا کنید. www.hafdang.com

Source link

(Visited 1 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.