برنامه ستاره ساز – قسمت پنجم

دانلود رایگان قسمت پنج 5 – سه شنبه 6 اسفند 1397 – مجموعه برنامه "ستاره ساز " با موضوع کشف استعدادهای فوتبال و با اجرای محمدحسین میثاقی و امیر علی دانایی به شناسایی ستاره های فوتبال ایران در سراسر کشور می پردازد. کارشناسان "ستاره ساز" خداداد عزیز ، فیروز کریمی، مجتبی جباری و ادموند بزیک هستند.

Source link

(Visited 3 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.