تصاویری از سیل گسترده در محله سعدی شیراز

شدت سیل در تونل سعدی و محله سعدی حتی از سیل در دروازه قرآن نیز بیشتر بود.

منبع

(Visited 5 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.