رادیو تلسکوپ FAST

رادیو تلسکوپ FAST بزرگ ترین رادیو تلسکوپ تک دیش جهان است که در استان گویژو چین واقع شده است.

Source link

(Visited 6 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.