سخنان شهریاری درباره پیش بینی سیل در آق قلا

سخنان محمود شهریاری درباره مقاله دو کارشناس در سال ۱۳۹۶ نسبت به زیر آب رفتن شهر آق قلا در آینده نزدیک

منبع

(Visited 18 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.