لحظه انفجار جاده چارقلی برای باز شدن راه خروج آب

انفجار جاده چارقلی به گمیشان توسط نیروهای تخریب سپاه به منظور باز شدن راه خروج آب

منبع

(Visited 4 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.