ماجرای غیبت استاندار گلستان هنگام وقوع سیل

اظهارات وزیر کشور در جمع علمای گلستان درباره ماجرای غیبت سید مناف هاشمی استاندار معزول گلستان هنگام وقوع سیل

منبع

(Visited 3 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.