امیرجدیدی(تقدیمی)+ت

تقدیم به آجی مارال که
زندگیمه
نفسمه
قلبمه
عشقمه
آجی وفادارم
دوست دارم به حد غیرممکن ها♡♡♡♡
امیدوارم امیرجدیدی رو یه روز ببینی
و باهاش یه عکس خوشگل بگیری
و از اون امضا هاش برات بکنه♡♡

منبع

(Visited 4 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.