باد در ترکیه یک نفر را با خود برد!

باد شدید در ترکیه یک نفر را با خود برد

منبع

(Visited 4 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.