باز شدن دریچه های سد مارون استان خوزستان

باتوجه به افزایش دبی آب بر اثر بارندگی و استعداد رودخانه ها، دریچه سد مارون باز شد.

منبع

(Visited 2 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.