محاصره روستا امام زاده محمد بهبهان در سیل

روستای امام زاده محمد بهبهان به علت رهاسازی آب سد کوثر در محاصره آب قرلر گرفت و تمامی راه های ارتباطاتی به روستا قطع شد.

منبع

(Visited 4 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.