مرغداری هایی که سیل زده شدند

تصویری ناگوار از خسارت سیل به یک مرغداری

منبع

(Visited 7 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.