ویولن نوازی دلنشین آزاده شمس :: ضربی همایون (به یاد استاد علی تجویدی)

کوک ویولن: می لا ر سل (از زیر به بم) | تکنوازی آزاده شمس از شاگردان استاد علی تجویدی در دستگاه همایون | استاد جانم نغمه پردازِ نواهاى جاودان ؛ جایتان تا ابد خالیست و نواخته ها و ملودیهاى آسمانیتان تا ابد باقى و مایه ى دلخوشى و آرامش زندگى (آزاده شمس – اسفندماه 97)

Source link

(Visited 5 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.