کنایه سریال نوروزی به وزیر سابق بهداشت

کنایه سریال نوروزی به ماجرای «خودت بمال» و تعدد جراحی های قاضی زاده هاشمی

منبع

(Visited 4 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.