اختراع جالب چینی ها برای دوربرگردان!

دوربرگردان ستونی برای برگرداندن ماشین های نظامی درجا که توسط چینی ها ابداع شده!

منبع

(Visited 6 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.