تصاویری از شدت حرکت جریان آب از آق قلا به سمت دریا

تصاویری از شدت حرکت جریان آب از آق قلا به سمت دریا از داخل کانال های ایجاد شده بر روی جاده

منبع

(Visited 4 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.