خدایا فرداع کمکمون کن ❤✳

دعا میکنم فرداع بتونیم ببریم ❤ آمین ❤
خدایاع کمکمون کن ، ما امیدمون به تو هستش ❤
گرچه ارتش سرخ همیشه قوی بودع ، ولی از ته دلم دعا میکنم فرداع ارتش سرخ برندع بشع ❤
به امید برد فرداع ❤

منبع

(Visited 2 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.