راز بقــا :) [ الینا چیتوز و گوهینا و گوزیما ]

دیرین دیرین ، گوهینا در نقش زرافه 🙂
و الینا و فاطیما و جدو آبادشون در نقش شیر ماده و شیر نر 🙂
زرافه که میخواد بره گوه بخوره ، متاسفانه الینا و فاطیما هم بهش گیر سپیچ دادن که اوناهم میخوان برن گوه بخورن =[
# گوه _ خور _ نباشم

منبع

(Visited 4 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.