سد دز باز شده! مردم دارند ماهی میگیرند

ماهیگیری مردم در سد دز 

منبع

(Visited 7 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.