سرگردانی مسافران پرواز دنیزلی به تهران قشم ایر

سرگردانی مسافران پرواز دنیزلی به تهران قشم ایر به دلیل آنچه خرابی تنها GPU موجود در فرودگاه عنوان شده است و هواپیما قادر به استارت موتور نیست.

منبع

(Visited 8 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.