شکسته شدن سیل بند شهر رفیع و ورود آب به این شهر

عبور سیلاب ها از سیل بند شهر رفیع و ورود آب به این شهر

منبع

(Visited 3 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.