صحبت های سرخوش در مورد احیای دریاچه ارومیه

گفتگو برنا با فرهاد سرخوش رییس ستاد احیا دریاچه ارومیه استان آذربایجان غربی

منبع

(Visited 5 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.