تصاویر هوایی از گمیشان ۱۰ روز پس از سیل

تصاویر هوایی از مانطق سیل زده گمیشان

منبع

(Visited 3 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.