خدا کنه ستاره ی بعدی رو ببریم :)

ولی اول با کمک خداع 🙂
اگه ستاره ی بعدی رو ببریم ، محاله دیگه مارو مسخره کنن 🙂 ما اونا رو مسخره میکنیم 🙂

منبع

(Visited 6 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.